ORTHOMOLECULAIRE GENEESKUNDE, WAT IS HET?

Orthomoleculaire_Geneeskunde

WAT IS ORTHOMOLECULAIRE GENEESKUNDE?


Laten we beginnen met de betekenis van het woord ‘orthomoleculair’. Het is afgeleid van het Griekse woord ‘Orthos’, wat ‘juist, recht of gezond’ betekent en 'moleculair' wat betekent ‘met betrekking tot de moleculen in het lichaam’. Dus het goed en gezond doen op het kleinste niveau van ons lichaam. Bouwen aan het fundament, met zorg en aandacht voor alle details. Een orthomoleculair therapeut kan je hierin begeleiden.


Binnen de orthomoleculaire geneeskunde wordt gewerkt met lichaamseigen stoffen. Deze stoffen worden allereerst gehaald uit gezonde voeding en daar waar nodig aangevuld met supplementen (macro- en micronutriënten, vitamines, mineralen, spoorelementen en kruiden).


Het lichaam is een geniaal systeem waarbinnen alles met elkaar in verbinding staat en waarbinnen iedere cel een functie heeft. Dat systeem voorzien in alles wat het nodig heeft om zo optimaal mogelijk te functioneren, zorgt voor een sterke fysieke en mentale gezondheid!


Complementaire geneeskunde / preventieve geneeskunde /

natuurgeneeskunde

Orthomoleculaire geneeskunde valt onder complementaire geneeskunde. Dat betekent dat het de reguliere geneeskunde niet vervangt, maar aanvult en hand in hand kan gaan met de reguliere geneeskunde. Immers, met orthomoleculaire geneeskunde kunnen we geen botbreuk behandelen of iemand van kanker genezen, maar we kunnen wél het zelfgenezend vermogen van ons lichaam ondersteunen en versterken. Een lichaam dat voorzien is van alles wat het nodig heeft en daardoor in goede conditie verkeert, is veel sterker. Daarnaast werkt het preventief; een gezond lichaam is minder vatbaar voor het ontstaan van ziekten. Omdat er gewerkt wordt met lichaamseigen stoffen en het uitgangspunt het versterken van het zelfgenezend vermogen van het lichaam is, wordt het ook wel natuurgeneeskunde genoemd. 


De vier pijlers van orthomoleculaire therapie

Gezonde voeding is van ernorm belang binnen orthomoleculaire therapie. Maar er is meer voor nodig en ook daar besteden we aandacht aan. 


Een goede gezondheid bestaat namelijk uit een optelsom van een viertal belangrijke pijlers:


  • Gezonde voeding (zo nodig aangevuld met supplementen;
    macro- en micro-nutriënten, vitamines, mineralen spoorelementen en kruiden)
  • Voldoende beweging
  • Stressreductie
  • Optimale slaap